Disclaimer van het product

Onze website ("Survive Nature" of survivenature.com) beveelt producten aan, zoals wapens en messen, voor de personen die deze artikelen volgens hun plaatselijke wetten mogen kopen. Als u besluit een product van onze website of een verwante bron te kopen, beweert u dat u de vereiste leeftijd voor het kopen van zo'n product hebt bereikt. Bovendien bevestigt u dat uw plaatselijke wetten en verordeningen het kopen en bezitten van dit product toestaan.

Ga altijd na welke wetten en voorschriften voor het kopen en bezitten van koopwaar in uw gebied gelden (stad, provincie, en staat). 

Wapens, messen en andere produkten van deze aard moeten altijd zorgvuldig gebruikt en opgeborgen worden, en op een manier die in overeenstemming is met de wet. Doe niets wat gevaarlijk kan zijn voor u en anderen. Gebruik de producten op de juiste manier, volgens de instructies, en volg de voorschriften van uw plaatselijke omgeving. Als u een product van ons of via een aangesloten verkoper koopt, stemt u ermee in dit product te gebruiken zoals voorgesteld door de veiligheidsvoorschriften en alle wetten die op dit soort koopwaar van toepassing zijn. 

Vergeet niet dat u er ook mee instemt alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om het product uit de buurt te houden van minderjarigen of andere personen die niet weten hoe ze het moeten gebruiken en het artikel per ongeluk of opzettelijk verkeerd kunnen gebruiken.

Als u een product van ons koopt, stemt u ermee in de risico's te nemen die voortvloeien uit uw eigendom van dat product. U stemt er ook mee in Survive Nature niet verantwoordelijk te houden voor de handelingen die voortvloeien uit uw gebruik van het via ons gekochte product.

Wij streven er altijd naar om de producten zo nauwkeurig mogelijk voor te stellen. Iedereen kan een fout maken bij het beschrijven van het product of het uploaden van de informatie naar de website. Als wij een fout gemaakt hebben, zullen wij die corrigeren.

Wij stellen uw begrip en medewerking op prijs.

Informatie Disclaimer

Alle informatie die op onze website wordt gepresenteerd is er alleen voor informatieve doeleinden. Als u informatie op onze website verkrijgt en die vervolgens illegaal gebruikt, zullen wij daarvoor niet verantwoordelijk zijn. Als u schade toebrengt aan eigendommen of aan een persoon met de producten die u via onze website ontdekt hebt, zullen wij daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Lees altijd uw plaatselijke wetten en voorschriften en handel daarnaar. Wij waarschuwen u dat sommige van de producten die u op onze website ziet in sommige staten, landen en steden illegaal zouden zijn om te bezitten of te kopen. Wij adviseren u ze niet te kopen.

Richt geen wapens en messen op een persoon of een dier.

Als u iets geleerd hebt van onze Survive Nature website, moet u de risico's aanvaarden. U stemt ermee in om Survive Nature niet aansprakelijk te stellen en ons te verdedigen tegen alle vorderingen voor schade die ontstaan zijn door de informatie die u op onze website geleerd hebt.

Als u besluit om informatie van de Survive Nature website te gebruiken, stemt u ermee in om dat op een wettelijk geschikte en veilige manier te doen. U stemt ermee in de toepasselijke wetten en de nodige veiligheidsregels na te leven en te handelen volgens uw gezond verstand.

U stemt er ook mee in de nodige maatregelen te nemen om de informatie van Survive Nature te beschermen tegen minderjarigen en andere personen die er misbruik van zouden kunnen maken of die de informatie niet mogen gebruiken.

nl_NLDutch